Zhao-Dong Xu

Zhao-Dong Xu

Civil Engineering School, Southeast University, Si-Pai Lou 2#, Nanjing, 210096, China

Affiliations and Expertise

Civil Engineering School, Southeast University, Nanjing, China

Book

Authors: Zhao-Dong Xu & Ying-Qing Guo & Jun-Tao Zhu & Fei-Hong Xu Release Date: 18 Nov 2016
Print Book:
USD 106.25
USD 125.00