You-Sheng Wu

You-Sheng Wu

Affiliations and Expertise

China Ship Scientific Research Centre, P O Box 116, Wuxi, Jiangsu, 214082, China