Ying-Qing Guo

Ying-Qing Guo

Department of Mechanical and Aerospace Engineering, North Carolina State University

Affiliations and Expertise

Department of Mechanical and Aerospace Engineering, North Carolina State University, Raleigh, NC, USA

Book

Authors: Zhao-Dong Xu & Ying-Qing Guo & Jun-Tao Zhu & Fei-Hong Xu Release Date: 23 Nov 2016
Print Book:
USD 106.25
USD 125.00