Thomas L. Pazdernik

PhD

Thomas L. Pazdernik

Affiliations and Expertise

Chancellor's Club Teaching Professor, Department of Pharmacology, Toxicology and Therapeutics, University of Kansas Medical Center, Kansas City, Kansas