George B. Arfken

George B. Arfken

Affiliations and Expertise

Miami University, Oxford, Ohio, USA